Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ολοκληρωμένων προτάσεων είναι η 10η Οκτωβρίου 2017 (15:00, CEST).

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πηγή: ΓΓΕΤ