Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν επίσημα τα Προγράμματα Εργασιών του Ορίζοντα 2020 για το 2018-2020.

Η αναζήτηση προγραμμάτων είναι εφικτή από το Participant Portal : Participant Portal , όπου υπάρχει όλο το υλικό των προγραμμάτων καθώς και οι ημερομηνίες υποβολής προτάσεων.

Το σχετικό δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής : Press Release

Σχετικές Πληροφορίες και στο Δίκτυο Πράξη: ΠΡΑΞΗ

Ως Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών της ΕΔΕΛ ΕΑΠ, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε υποστήριξη και βοήθεια.