Στον παρακάτω σύνδεσμο Θα βρείτε την πρώτη τροποποίηση της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας.

http://www.elidek.gr/wp-content/uploads/2017/12/1h_Prokirixi_melon_dep_-15_12_2017_revised.pdf

 

Πηγή: ΕΛΙΔΕΚ