Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 3ος επιχειρηματικός διαγωνισμός «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες» σε συνδιοργάνωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Ο διαγωνισμός έχει ως στόχο να αναδείξει νέες επιχειρηματικές ιδέες από ομάδες φοιτητών, αποφοίτων και ερευνητικών συνεργατών των δύο Ιδρυμάτων.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν μετά από αξιολόγηση από τριμελή επιτροπή είναι:

  1. OPENX
  2. ΜUSTORY
  3. ΒΙΩΣΙΜΗ ΝΗΣΟΣ
  4. CLUSTER IK

Οι ομάδες αυτές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν περαιτέρω την επιχειρηματική τους ιδέα με:

– Την είσοδό τους στη 2η φάση του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας προγράμματος NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας  (για τους 2 πρώτους νικητές).

– Πρόσβαση σε ενέργειες και δράσεις στο πλαίσιο της ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ Patras IQ για το έτος 2018 (για τους 2 πρώτους νικητές).

– Συμμετοχή στις δράσεις ενίσχυσης νέων επιχειρήσεων του Μindspace (για τους 2 πρώτους νικητές).

– 6μηνη φιλοξενία στη θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων του Orange Grove (για τον 1ο νικητή)

– 3μηνη φιλοξενία στο συνεργατικό χώρο POS4work στην Πάτρα (για το 2ο και 3ο διακριθέντα) ενώ και στις (4) τέσσερις πρώτες ομάδες την ένταξη τους στο επιχειρηματικό δίκτυο του POS4work και την συμμετοχή τους στις δράσεις προβολής και εκπαίδευσης για νεοφυείς επιχειρήσεις.