Θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π.» (ΤΜΦ)

ΘΕΣΗ 1: 1 Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με έδρα την Πάτρα

Αντικείμενο εργασίας:
Ο/Η εργαζόμενος/η θα ασχοληθεί με:
· Καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων στο σύστημα διαχείρισης φοιτητών
· Επικοινωνία με τους φοιτητές
· Σύνταξη επιστολών – Έκδοση Βεβαιώσεων,
για την υποστήριξη του Τμήματος Μητρώου Φοιτητών του ΕΑΠ

 

ΘΕΣΗ 2: 1 Απόφοιτος ΔΕ, με έδρα την Πάτρα

Αντικείμενο εργασίας:
Ο/Η εργαζόμενος/η θα ασχοληθεί με:
· Επικοινωνία με τους φοιτητές
· Υποστήριξη του Πρωτοκόλλου
· Αρχειοθέτηση,
για την υποστήριξη του Τμήματος Μητρώου Φοιτητών του ΕΑΠ

Έντυπα:

1. κείμενο πρόσκλησης ΦΚ31 (ΤΜΦ),

2. έντυπο αίτησης ΦΚ31 (ΤΜΦ)

 

2218-4-1-Φκ31_ΙΔΟΧ_πρόσκληση_ΑΔΑ_ΤΜΦ