Θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π.» (ΤΟ)

ΘΕΣΕΙΣ 1-2: 2 Απόφοιτοι ΠΕ Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την Πάτρα
Αντικείμενο εργασίας:
Οι εργαζόμενοι θα ασχοληθούν με:
· Υποστήριξη Γραφείων Μισθοδοσίας και Οδοιπορικών
· Διαχείριση συναφών λογισμικών εφαρμογών
· Επικοινωνία με αμειβόμενους
· Σύνταξη επιστολών – Έκδοση Βεβαιώσεων,
για την υποστήριξη του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων του ΕΑΠ

Έντυπα:

1. κείμενο πρόσκλησης ΦΚ31 (ΤΟ),

2. έντυπο αίτησης ΦΚ31 (ΤΟ)

 

2218-5-1-Φκ31_ΙΔΟΧ_πρόσκληση_ΑΔΑ_ΤΟ