Θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π.» (ΤΠ)

ΘΕΣΕΙΣ 1-2 : 2 Απόφοιτοι ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με έδρα την Πάτρα

Αντικείμενο εργασίας:
Οι εργαζόμενοι θα ασχοληθούν με:
· Καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων στο σύστημα διαχείρισης προσωπικού
(διοικητικό προσωπικό & διδάσκοντες)
· Υποστήριξη διαδικασιών προκηρύξεων θέσεων διοικητικού & διδακτικού
προσωπικού
· Επικοινωνία με διδάσκοντες
· Σύνταξη επιστολών-Έκδοση Βεβαιώσεων,
για την υποστήριξη του Τμήματος Προσωπικού του ΕΑΠ

 

Έντυπα:

1. κείμενο πρόσκλησης ΦΚ31 (ΤΠ),

2. έντυπο αίτησης ΦΚ31 (ΤΠ).

 

 

2218-6-1-Φκ31_ΙΔΟΧ_πρόσκληση_ΤΠ_correct