ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του οράματός του να συμβάλει στην εις βάθος παραγωγή και διάχυση της επιστημονικής γνώσης, αλλά και στην υλοποίηση στοχευμένων/ καινοτόμων έργων παραγωγής και διαχείρισης περιεχομένου στους τομείς της σύγχρονης Επικοινωνίας και νέας Δημοσιογραφίας, το  Advanced Media Institute (ΑΜΙ) ανακοινώνει την επιχορήγηση των πρώτων ερευνητικών έργων για το 2018.

 

Συγκεκριμένα, το #ΑΜΙ προσκαλεί:

 

  1. Ερευνητές, επιστήμονες, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας κάθε βαθμίδας που δραστηριοποιούνται στην #Επικοινωνία και τη #Δημοσιογραφία, αλλά και με ευρύτερη σχέση με τις Κοινωνικές & Πολιτικές Επιστήμες, καθώς και την Πληροφορική και
  2. Δημοσιογράφους & Επαγγελματίες των Μέσων που ασχολούνται σε offline ή online Μέσα, blogs, κλπ.,

 

να υποβάλουν προτάσεις για καινοτόμα έρευνα ή/και έργα εφαρμοσμένης έρευνας στη Σύγχρονη Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση. Η πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση μίας (1) έως τριών (3) προτάσεων με έναρξη υλοποίησης εντός του 2018, για το συνολικό ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

 

Οι προτάσεις, στις οποίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μία ευσύνοπτη περίληψη έως 300 λέξεις του προτεινόμενου θέματος και αναλυτική περιγραφή, όχι πάνω από 2.500 λέξεις, θα πρέπει να υποβληθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου έως τις 30 Μαρτίου 2018.

 

Όλες οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του ΑΜΙ κατόπιν κριτικής ανάγνωσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (double blind peer review).

 

Σε περίπτωση που το εγκεκριμένο έργο υλοποιηθεί πριν τον προσεχή Σεπτέμβριο, προτείνεται η σύνδεση της παρουσίασής του με τους στόχους του Διεθνούς Συνεδρίου εδώ

 

και  #https://www.facebook.com/amiretreat2018/?fref=mentions.