Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ. [=Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών]» (1 ΘΕΣΗ)

Πρόσκληση: http://elke.eap.gr/wp-content/uploads/2018/04/6lgf46pszsth-le0-16.04.18.pdf

Έντυπο Αίτησης: http://elke.eap.gr/wp-content/uploads/2018/04/fk222_aitisi_entypo.pdf

 

Προεπισκόπηση

6ΛΓΦ46ΨΖΣΘ-ΛΕ0 (16.04.18)