Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ266 «DCDS – Digital Competences Development System» (3 ΘΕΣΕΙΣ)

Πρόσκληση: 

Έντυπο Αίτηση: ΦΚ266_Ε 130.2.6 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ_επικαιροποιημένο_20.04.18_