Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ246 «Boosting Global Citizenship Education using digital storytelling (BRIGHTS)» (3 ΘΕΣΕΙΣ)

Έντυπα pdf: 1o. κείμενο πρόσκλησης με ΑΔΑ / 2o. έντυπο αίτησης

http://elke.eap.gr/wp-content/uploads/2018/04/pspez46pszsth-odd-25.04.18.pdf

http://elke.eap.gr/wp-content/uploads/2018/04/fk246_e-130.2.6-aitisi-gia-anathesi-ergoy-25.04.182.pdf

 

ΨΠΕΖ46ΨΖΣΘ-ΟΔΔ (25.04.18)
Φκ246_Ε 130.2.6 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (25.04.18)2