Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ251 «Diversity in Adult Education (DIVINA)» (1 ΘΕΣΗ)

Έντυπα pdf: 1o. κείμενο πρόσκλησης με ΑΔΑ / 2o. έντυπο αίτησης

http://elke.eap.gr/wp-content/uploads/2018/04/686046pszsth-i5y-tziferi-25.04.182.pdf

http://elke.eap.gr/wp-content/uploads/2018/04/fk251_e-130.2.6-aitisi-gia-anathesi-ergoy-25.04.182.pdf

 

686046ΨΖΣΘ-Η5Υ (Tziferi, 25.04.18)2
Φκ251_Ε 130.2.6 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (25.04.18)2