Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ212 «MOOQ – Massive Online Open Education Quality» (1 ΘΕΣΗ)

Έντυπα pdf: 1o. κείμενο πρόσκλησης με ΑΔΑ / 2o. έντυπο αίτησης

6ΩΓ446ΨΖΣΘ-42Λ (Tziferi, 03.05.18)
ΦΚ212_Ε 130.2.6 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (03.05.18)