Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ233 «LinguaCuisine» / 2η διαδικασία (3 ΘΕΣΕΙΣ)

Έντυπα pdf: 1o. κείμενο πρόσκλησης με ΑΔΑ / 2o. έντυπο αίτησης

 

ΩΗ7346ΨΖΣΘ-ΣΣ5 (Tziferi, 03.05.18)
ΦΚ233_ΙΙ_Ε 130.2.6 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (03.05.18)