Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ246 «Boosting Global Citizenship Education using digital storytelling (BRIGHTS)» (1 ΘΕΣΗ)

Έντυπα pdf: 1o. κείμενο πρόσκλησης με ΑΔΑ / 2o. έντυπο αίτησης

 

6Θ1Ο46ΨΖΣΘ-ΚΘ5 (Tziferi, 03.05.18)
ΦΚ246_ΙΙ_Ε 130.2.6 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (03.05.18)