Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ251 «Diversity in Adult Education (DIVINA) / 2η διαδικασία (2 ΘΕΣΕΙΣ)

Έντυπα pdf: 1o. κείμενο πρόσκλησης με ΑΔΑ / 2o. έντυπο αίτησης

 

Ψ3Ο946ΨΖΣΘ-Υ1Θ (Τziferi, 03.05.18)
ΦΚ251_ΙΙ_Ε 130.2.6 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (03.05.18)