Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ262 «V4T-Videogames for Teaching» (1 ΘΕΣΗ)

Έντυπα pdf: 1o. κείμενο πρόσκλησης με ΑΔΑ / 2o. έντυπο αίτησης

 

6Π3Ε46ΨΖΣΘ-ΚΕΕ (Tziferi, 03.05.18)
ΦΚ262_Ε 130.2.6 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (03.05.18)