Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» (1 ΘΕΣΗ: ειδικός σύμβουλος)

Έντυπα pdf:

1. κείμενο πρόσκλησης με ΑΔΑ /

2. έντυπο αίτησης

 

Προεπισκόπηση:

7ΝΣΙ46ΨΖΣΘ-ΛΛ5 (11.05.18)

 

ΦΚ31_Ε 130.2.6 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ