Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου «ΣΘΕΤ 2018: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας» (1 ΘΕΣΗ)

 

Έντυπα pdf: 1o. κείμενο πρόσκλησης με ΑΔΑ / 2o. έντυπο αίτησης

ΨΒΖΜ46ΨΖΣΘ-Ψ9Ρ_ΣΘΕΤ 2018 (Tziferi, 05.06.18)

 

ΣΘΕΤ 2018_Ε 130.2.6 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (05.06.18)