Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου «ΣΚΕ 2018: Υποστήριξη της Έρευνας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ» (2 ΘΕΣΕΙΣ)

Έντυπα pdf: 1o. κείμενο πρόσκλησης με ΑΔΑ / 2o. έντυπο αίτησης

7ΣΤΨ46ΨΖΣΘ-ΖΡΠ_ΣΚΕ 2018 (Tziferi, 05.06.18)

 

ΣΚΕ 2018_Ε 130.2.6 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (05.06.18)