Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ267 «(WEMIN) – Migrant Women Empowerment and Integration – AMIF-2016-AG-INTE»» (5 ΘΕΣΕΙΣ).

Αρχείο: http://elke.eap.gr/wp-content/uploads/2018/06/fk267_apofasi-elke_egkrisi-praktikou_ada-06.06.18.pdf

 

fk267_apofasi elke_egkrisi praktikou_ada (06.06.18)