Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ212 «MOOQ: Massive Online Education Quality» / 1η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ)

Επισυναπτόμενη Απόφαση:

fk212_I_egkrisi praktikou_ada (25.06.18)