Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ.» / 2η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ)

Επισυναπτόμενη Απόφαση:

fk222_II_egkrisi praktikou_ada (25.06.18)