Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ242 «Mu.SA – Museum Sector Alliance» / 1η διαδικασία (2 ΘΕΣΕΙΣ)

Επισυναπτόμενη Απόφαση:

fk242_I_egkrisi praktikou_ada (25.06.18)