Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ246 «Boosting Global Citizenship Education using digital storytelling (BRIGHTS)» / 2η διαδικασία (1 ΘΕΣH)

Επισυναπτόμενη Απόφαση:

fk246_II_egkrisi praktikou_ada (25.06.18)