Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ251 «Diversity in Adult Education – DIVINA» / 2η διαδικασία (2 ΘΕΣΕΙΣ)

Επισυναπτόμενη Απόφαση:

fk252_II_egkrisi praktikou_ada (25.06.18)