Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ262 «VT4-Videogames for Teaching» / 1η διαδικασία (1 ΘΕΣH)

Επισυναπτόμενη Απόφαση:

fk262_I_egkirisi praktikou_ada (25.06.18)