Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ266 «Digital Competences Development System» / 1η διαδικασία (3 ΘΕΣΕΙΣ)

Επισυναπτόμενη Απόφαση:

fk266_I_egkrisi praktikou_ada (25.06.18)