Έγκριση πρακτικού επιλογής για σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» / ΤΟ (ΘΕΣΕΙΣ 2)

Κείμενο ανακοίνωσης: Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» / ΤΟ (ΘΕΣΕΙΣ 2)

Κατεβάστε εδώ: http://elke.eap.gr/wp-content/uploads/2018/07/fk31_idox_to_egkrish-praktikou_ada-tziferi-29.06.18.pdf