Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, έχοντας αναγνωρίσει το μεγάλο ρόλο που διαδραματίζει ο σωστός σχεδιασμός εκπαιδευτικής στρατηγικής και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο ζήτημα ανάπτυξης κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων, έχει μελετήσει, σχεδιάσει και αναλάβει σημαντικό αριθμό πρωτοβουλιών με σκοπό τη γεφύρωση του κενού που υπάρχει μεταξύ της εκπαίδευσης και των στόχων ανάπτυξης και απασχόλησης. Οι παρουσιαζόμενες δράσεις εκτείνονται πέρα από το σημαντικό ακαδημαϊκό έργο του ιδρύματος (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο), ενισχύοντας τόσο το ερευνητικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως το κοινωνικό του έργο.

Στα πλαίσια της κοινωνικής και ακαδημαϊκής του δραστηριοποίησης, το Ίδρυμα συμμετέχει ενεργά, ως επίσημο μέλος, στο « Digital Skills and Jobs Coalition», μιας σημαντικής πρωτοβουλίας της DG CONNECT και του Digital Single Market, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

 

 

DSGR_Action_Plan_ENG_SUBM4_no memo

 

Περισσότερα: http://www.nationalcoalition.gov.gr/national-action-plan/