Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ266 «DCDS Digital Competences Development System» / 2η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ)

Κείμενο ανακοίνωσης: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου Φκ266 «DCDS – Digital Competences Development System» / 2η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ).

Προσκληση http://elke.eap.gr/wp-content/uploads/2018/07/fk266_ii_prosklisi_ada-tziferi-29.06.18.pdf

Αίτηση http://elke.eap.gr/wp-content/uploads/2018/07/fk266_ii_aitish_iso-02.07.18.pdf