Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ242 «Mu.SA Museum Sector Alliance» / 2η διαδικασία (2 ΘΕΣΕΙΣ)

Κείμενο ανακοίνωσης: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου Φκ242 «Mu.SA – Museum Sector Alliance» / 2η διαδικασία (2 ΘΕΣΕΙΣ).

Πρόσκληση: http://elke.eap.gr/wp-content/uploads/2018/07/fk242_ii_prosklisi_ada-tziferi-29.06.18.pdf

Αίτηση: http://elke.eap.gr/wp-content/uploads/2018/07/fk242_ii_aitish_iso-02.07.18.pdf