Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ233 «LinguaCuisine»/2η διαδικασία  (3 ΘΕΣEIΣ)

Κείμενο ανακοίνωσης: Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ233 «LinguaCuisine»/2η διαδικασία  (3 ΘΕΣEIΣ)

Έντυπο:  http://elke.eap.gr/wp-content/uploads/2018/07/fk233_ii_egkrish-praktikou_ada-tziferi-03.07.18.pdf