Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου Φκ171 «Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης» (1 ΘΕΣΗ: ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ).

  1. Πρόσκληση:
Fk171_prosklisi_ada (Tziferi, 04.07.18)

 

2. Αίτηση:

ΦΚ171_Ε 130.2.6 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (04.07.18)