Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου Φκ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ. [=Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών»] / 3η  διαδικασία (1 ΘΕΣΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ).

  1. Πρόσκληση:
Fk222_III_prosklisi_ada (Tziferi, 04.07.18)

 

2. Αίτηση:

 

ΦΚ222_Ε 130.2.6 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (04.07.18)