Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ. [=Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών»] / 5η  διαδικασία (3 ΘΕΣΕΙΣ)

Κείμενο ανακοίνωσης: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου Φκ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ. [=Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών»] / 5η  διαδικασία (3 ΘΕΣΕΙΣ)

Επισυναπτόμενα: 2

http://elke.eap.gr/wp-content/uploads/2018/07/fk222_5h_aitish_e-130.2.6-24.07.18.pdf

http://elke.eap.gr/wp-content/uploads/2018/07/fk222_5h_prosklisi_ada-tziferi-23.07.18-1.pdf

 

 

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ:

FK222_5h_prosklisi_ada (Tziferi, 23.07.18)

FK222_5h_aitish_E 130.2.6 (24.07.18)