Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ενέκρινε τα Πρακτικά Επιλογής για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ275 «ΣΚΕ 2018: Υποστήριξη της Έρευνας στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ» (ΘΕΣΕΙΣ 1+1).

Επισυναπτόμενο:

http://elke.eap.gr/wp-content/uploads/2018/07/fk275_egkrish-praktikou_ada-tziferi-23.07.18.pdf

 

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

FK275_egkrish praktikou_ada (Tziferi, 23.07.18)