Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου Φκ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ. [=Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών»] / 6η  διαδικασία (1 ΘΕΣH).

Επισυναπτόμενα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  2. ΑΙΤΗΣΗ

 

Προεπισκόπηση:

Προκήρυξη

Fk222_6h_prosklisi_ada_Tziferi_24.07.18

Αίτηση

FK222_6h_aitish_25.07.18