Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου Φκ262 «V4T-Videogames for Teaching»] / 2η  διαδικασία (2 ΘΕΣΕΙΣ)

Επισυναπτόμενα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  2. ΑΙΤΗΣΗ

 

Προεπισκόπηση

Fk262_II_prosklisi_ada_Tziferi_24.04.18
Fk262_2h_aitish_25.04.18