Ο ΕΛΚΕ ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την ΟΝΕΠΣ» / 4η διαδικασία (2 ΘΕΣΕΙΣ)

Επισυναπτόμενο:ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

Προεπισκόπηση: fk222_IIII_egkrish praktikou_ada_Tziferi_09.08.18