Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 70048/7η διαδικασία/2020/κ. Bλαχάκη

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048 και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη ...
περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 70048/6η διαδικασία/2020/Εργαστήριο κ. Αγιομυργιανάκη

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048 και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη ...
περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 70048/5η διαδικασία/2020/Εργαστήριο κας Xaτζηνικολάου

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048 και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη ...
περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 70048/4η διαδικασία/2020/Εργαστήριο κ. Kaλαβρουζιώτη

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048 και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη ...
περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 70048/3η διαδικασία/2020/Εργαστήριο κ. Zέρβα

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048 και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη ...
περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 70048/2η διαδικασία/2020/Εργαστήριο κ. Βερύκιου

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048 και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη ...
περισσότερα...

πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα με θέμα: «YOUR FUTURE INTERNATIONAL EDUCATION – A MARKET RESEARCH»

Πρόσκληση από το National Erasmus+ Office του Ισραήλ, για συμμετοχή σε έρευνα με θέμα: «YOUR FUTURE INTERNATIONAL EDUCATION – A ...
περισσότερα...
/ Ανακοινώσεις

Συμμετοχή στην έρευνα “Accessibility of higher education” – “Εκπαίδευση για όλους”

Συμμετοχή σε έρευνα με θέμα: «Accessibility of higher education», σχετικά με την προσβασιμότητα των φοιτητών με αναπηρίες, που διεξάγεται από ...
περισσότερα...
/ Ανακοινώσεις

Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70289/1η διαδικασία/2020/1 θέση/1 άτομο

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 6ΩΡΗ46ΨΖΣΘ-Κ18 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου ...
περισσότερα...

4η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» EΛ.ΙΔ.E.K.

4η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» EΛ.ΙΔ.E.K. Εμβληματική Δράση Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 ...
περισσότερα...
Loading...