Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΦΚ274 «TELEICCEPromotion of Teleworking and Massive Open Online Course (MOOC) Training for Increased Cluster Competitiveness and Employment, MIS: 5003484» (1 ΘΕΣΗ)

Επισυναπτόμενα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

 

Προεπισκόπηση:

 

fk274_prosklisi_ada_14.09.18
fk274_aitish_14.09.18