Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου στο έργο Φκ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ.» / 5η διαδικασία (3 ΘΕΣΕΙΣ)

Επισυναπτόμενο:ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

Προεπισκόπηση: fk222_5h_egkrish praktikou_ada_14.09.18