Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ.» / 6η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ)

Επισυναπτόμενο: http://elke.eap.gr/wp-content/uploads/2018/09/fk222_6h_egkrish-praktikou_ada_25.09.18.pdf

 

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ:

fk222_6h_egkrish praktikou_ada_25.09.18