Η Επιτροπή Ερευνών προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ242 «Mu.S.A. – Museum Sector Alliance» / 4η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 

Προεπισκόπηση:

 

Fk242_4h_prosklisi_ΩΦΛΒ46ΨΖΣΘ-9ΗΛ (09.10.18)

 

Fk242_4h_aitish_iso (09.10.18)