Η Επιτροπή Ερευνών προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ [=Oμάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών]» / 7η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Προεπισκόπηση:

Fk222_7h_prosklisi_ΨΔΤΗ46ΨΖΣΘ-ΞΘΥ (09.10.18)

 

FK222_7h_aitish_iso (09.10.18)