Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο του έργου Φκ278 «200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821» (2 έργα)

Επισυναπτόμενο: ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

Προεπισκόπηση:

6ΟΒΕ46ΨΖΣΘ-ΙΗΔ (09.10.18)