Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου Φκ222/ 8η διαδικασία «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ. [=Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών] /Δημόσια Διοίκηση»(3 θέσεις)

Επισυναπτόμενα:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 

Προεπισκόπηση

fk222_8h_prosklisi_ada (22.10.2018)

 

FK222_8h_aitish_E 130 2 6 (22 10 18)