Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ242 «Mu.SA- Museum Sector Alliance» /3η διαδικασία (1 θέση)

Επισυναπτόμενο:  ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

Προεπισκόπηση: 242_3h_egrisi praktikou epilogis_ada(22.10.2018)