Ο ΕΛΚΕ εξέδωσε Ορθή Επανάληψη της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο του έργου Φκ278 «200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821» (2 έργα)  (προηγούμενη ανάρτηση: 09.10.18 – προηγούμενος ΑΔΑ: 6ΟΒΕ46ΨΖΣΘ-ΙΗΔ)

Επισυναπτόμενο: ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Προεπισκόπηση:

fk278_egkrish praktikou_oe apofasis (24.10.18)